Regulament oficial al concursului „Câștigă un voucher de călătorie în valoare de 100 €”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei „Câștigă un voucher de călătorie în valoare de 100 €” (denumită în continuare “Campania” sau “Promotia”) este Societatea HAPPY DAY IMPEX, cu sediul în Str. Eroilor, nr. 5, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bistrița, sub nr. J06 /216/1996, cu codul fiscal nr. RO 8488617 (denumita in continuare „Organizatorul”).

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit la adresa https://www.rosutour.ro/termeni-si-conditii-giveaway/ pe toată perioada Campaniei Promoționale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări pe pagina de facebook https://www.facebook.com/rosutour.travel/ și pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/rosutour.travel/. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atât timp cât acestea au fost comunicate conform regulamentului.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/rosutour.travel/ și pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/rosutour.travel/.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 20 ianuarie 2020, ora 17:00 şi se va desfăşura până la data de 27 ianuarie 2020, ora 24:00 (denumită în cele ce urmează
„Perioada Campaniei”). Înainte de începerea Campaniei Promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării acestuia. Dupa data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legatură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul în România și nu numai (atât timp cât poate revendica premiul prin achiziționarea unui sejur/pachet turistic cu plecare din România), cu pasaport valabil minim 6 luni de la data calatoriei, nefiind acceptat pasaportul temporar (în funcție de destinația pe care o va alege pentru folosirea voucherului) si care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”). Participantul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, angajații agenției implicate, colaboratorii implicati și nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție). Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, făra a avea obligația de a o demonstra cu probe.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE SI PREMII

Campania se desfăşoară exclusiv online pe pagina de facebook https://www.facebook.com/rosutour.travel/ și pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/rosutour.travel/.  Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la secțiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarați câștigători ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, în condițiile în care respectă mecanismul descris la aceasta secțiune.Pentru a se înscrie la Campanie, fiecare participant trebuie sa urmeze toti pasii de inscriere, conform mecanismului detaliat in cadrul acestei sectiuni.

Mecanism participare:
Pentru a fi inscris in tragerea la sorti din cadrul campaniei „Câștigă un voucher de călătorie în valoare de 100 €”, participantul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

1. Sa dea like paginii de facebook https://www.facebook.com/rosutour.travel/ sau profilului de Instagram https://www.instagram.com/rosutour.travel/ ;
2. Să dea tag la 3 prieteni cu care și-ar dori să călătorească;
3. Sa scrie într-un comentariu la postarea concursului ce destinație/sejur ar alege pentru a folosi voucherul;
4. Pentru un extra entry (o participare în plus) să dea share postării concursului cu menționarea paginii de facebook sau a profilului de Instagram a RoșuTour Travel.
5. Sa participe la concurs de pe un cont personal, nu se accepta participarea de pe conturile comerciale;
6. Utilizatorii se pot inscrie la aceasta campanie o singura data;
7. Toti calatorii trebuie sa aiba pasaport valabil minim 6 luni de la data calatoriei, nu este acceptat pasaportul temporar. 

Premiile campaniei
Castigatorul primeste un voucher de călătorie în valoare de 100 €, care poate fi folosit la achiziționarea unui pachet turistic/sejur de la agenția RoșuTour Travel într-o țară pe care acesta și-o alege.Prin pachet turistic se înţelege combinaţia prestabilită a mai multe grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptă a acestora să depăşească 5 zile şi să cuprindă următoarele: 

  • transport;
  • cazare;
  • tip de masă;

Astfel, un sejur va avea servicii incluse pentru cel puțin 2 persoane: bilete de avion, bagaj cala 20 kg, bagaj mana 7 kg, catering in avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, cazare la hotel, un tip de masă ales de câștigător. 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

6.1 Acordarea premiilor
1. Premiul se acorda prin tragere la sorti pe site-ul https://www.random.org/ dintre toti participantii eligibili care au intrat in campanie. Un participant eligibil este un utilizator care a indeplinit toate conditiile specificate in sectiunea 5.
2. Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 29 ianuarie 2020.
3. Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani.
6.2 Validarea castigatorilor
În urma tragerii la sorţi electronice, va fi desemnat 1 castigator. Numele acestuia va fi anuntat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/rosutour.travel/ și pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/rosutour.travel/ până la data de 29 ianuarie 2020, până cel târziu la ora 20:00.

În sensul revendicării premiului, câştigătorul anunţat pe Facebook va trimite pana pe data de 31 ianuarie 2020, pana la cel tarziu ora 17:00, un mesaj de confirmare pe pagina facebook RosuTour Travel sau pe profilul de Instagram RosuTour.Travel. Mesajul va contine obligatoriu: numele şi prenumele complet al câştigătorului; adresa de e-mail, numărul de telefon la care poate fi contactat, copie dupa cartea de identitate a acestuia. După primirea mesajului de confirmare, un reprezentant al Organizatorului va contacta telefonic potentialul castigator desemnat și îl va anunța asupra câștigului. 

După revendicarea premiului, acesta poate fi tr

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1 Numele castigatorului validat şi premiul câştigat vor fi comunicate pe pagina de facebook https://www.facebook.com/rosutour.travel/ și pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/rosutour.travel/ până pe data de 29 ianuarie 2020 pana la cel tarziu ora 20:00.
7.2. Numele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE:

8.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.
8.2. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicata, cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com sau a aplicatiei INSTAGRAM precum nici blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanti de a participa, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

SECŢIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscriși în Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea inscrierii in Campanie. Organizatorul și Agenția garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a câștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la adresa SC HAPPY DAY IMPEX, STR. EROILOR, NR. 5, BISTRITA, BISTRITA-NĂSĂUD, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terți, cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresă: SC HAPPY DAY IMPEX, STR. EROILOR, NR. 5, BISTRITA, BISTRITA-NĂSĂUD, în termen de maxim 2 (două) zile de la
data incheierii Campaniei. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Cod civil. Organizatorul, daca invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Informații suplimentare, precum și Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor Participanților, la adresa https://www.rosutour.ro/termeni-si-conditii-giveaway/.

Share